Studentendeelraad

Over medezeggenschap

MBO Amersfoort, waar onze School voor Toerisme en Management onderdeel van is, kent verschillende vormen van medezeggenschap, zowel voor medewerkers als voor studenten.

Medezeggenschap van studenten

Sinds begin van het schooljaar 2013 – 2014 heeft MBO Amersfoort een studentenraad.
De studentenraad bestaat, net als de Ondernemingsraad  (voor medewerkers), uit maximaal 11 leden. De studentenraad heeft haar eigen vergaderingen en vergadert 1 x per maand met de heer van Heest als vertegenwoordiger van het College van Bestuur.
1 à 2 keer per jaar vergadert de studentenraad met het hele College van Bestuur.

Medezeggenschap op de scholen

Verschillende scholen hebben een eigen studentendeelraad. Wij als School voor Toerisme en Management hebben er ook één. Deze studentendeelraad is er voor en door studenten van de School voor Toerisme en Management. Wij als studentendeelraad denken en praten mee met de docenten en medewerkers, over hoe het onderwijs op onze school beter en leuker kan. Ideeën en meningen zoeken wij op door te luisteren naar medestudenten. Wij zijn verbindend, ondernemend en kundig.

Kortom

– Elke locatie van MBO Amersfoort heeft een studentendeelraad;
– De teamleider zal bij het overleg aanwezig zijn;
– We komen 1x per periode bij elkaar (ga uit van week 8 in elke periode)
– De studentendeelraad onderwerpen zullen door leden studentendeelraad tijdens de SLB-les besproken worden;
– De notulen van het overleg van de studentendeelraad komen in het studentenbulletin;
– Per studentendeelraad zal er een student zitting hebben in de overkoepelende studentenraad (SR) van MBO Amersfoort;
– Voor een deel werken wij met een vaste agenda.