Wie is wie?

Aan de examinering en diplomering werken de volgende personen mee:

Je SLB’er
Je SLB’er heeft een belangrijke rol in de examinering. Hij/zij bepaalt wanneer je klaar bent om examens te gaan doen en is jouw eerste aanspreekpunt voor vragen. Je SLB’er is op de hoogte van de examinering, maar zal niet altijd alle vragen kunnen beantwoorden. Hij/zij kan dan de vraag stellen aan de examencommissie Toerisme en Management.

Je docent
Ook je vakdocenten werken mee aan de examinering. Zij bereiden je voor op de examens en soms nemen ze ook de examens af. Een docent communiceert geen examencijfers of resultaten. Dit doet het examensecretariaat

Examensecretariaat
Mevrouw N. Koelewijn – de Wit werkt op het examensecreatariaat. Zij zorgt voor de planning en zorgt voor een goede communicatie en examenverloop.

Sub-examencommissie Toerisme en Management
In de sub-examencommissie worden klachten of vragen behandeld. 

ClusterExamenCommissie (CEC5000)
De CEC bepaalt wat de diploma-eisen zijn. Daarnaast stellen zij vast of iemand geslaagd of gezakt is.