Externe praktijkervaring

Studenten krijgen naast ons onderwijs op school, ook de kans om buiten de school ervaring op te doen in het beroepenveld van hun toekomstig beroep. Onder andere vormt stage lopen (BPV) bij (voor betreffende opleiding) erkende leerbedrijven een onderdeel van ons lesprogramma.

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig je voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen